โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์